Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal » examensbevis


Leave a Reply