Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal » examensbevis2


Leave a Reply