Borgerliga intressen men hjärtat till vänster

Fristående krönikör för Syre

Jag håller just nu på att (på prov) skriva krönikor för den frihetliga gröna tidningen Syre. Jag har skrivit två och skall skriva en tredje, sedan skall de utvärdera om de vill ha mig kvar (min ideologi var tydligen lite svårplacerad för dem… eeeh…)

Här hittar du min första om postmoderna elitister som värderar språkbruk över handling

Min första krönika

Här hittar du min andra om geoengineering

Min andra krönika

Anledningen till att de tyckte att jag var lite “svårplacerad” är för att Syre är en frihetlig grön tidning som ligger långt ut på GAL i GAL/TAN-skalan, men inte lika långt ut till vänster som jag på höger/vänster-skalan. Jag fick göra flera politiska tester för att de inte kunde bestämma sig för huruvida min ideologi passade sig, haha. Här ser ni mitt resultat, ganska solklar autonom vänster/vänster-anarkist/socialistisk-anarkist eller vad en nu vill kalla sig:

Mitt resultat i ett politiskt test

GAL/TAN-skalan är alltså en annan politisk skala en höger/vänster. Den brukar vara lodrät och kombineras med höger/vänster för att få en mer nyanserad bild av en ideologi eftersom allt inte handlar om ekonomisk politik. Vänster/höger har ni ju koll på: är en vänster erkänner en att pga strukturer i samhället så har alla inte samma chans och möjligheter här i livet, och därför bör den ekonomiska politiken verka utjämnande och fördelande. Kommunism och marxism är lång ut på vänster-skalan, socialism lite längre in, den så kallade “socialism” som sossarna kör på idag kan ju knappast kallas vänster men skulle för 40 år sedan hamnar långt till vänster också. Vänster utgår från kollektivet och att alla skall ha samma chans. Höger utgår från individen och att alla har möjligheter så länge dom bara jobbar tillräckligt hårt. En erkänner alltså inte strukturer, och den ekonomiska politiken gynnar de som det går bra för, men inte de svaga i samhället.

Men när det gäller GAL/TAN då så har det mer med värderingar att göra. GAL står för Green, Alternative, Libertarian och TAN står för Traditional, Authoritarian, Nationalist. Det handlar alltså inte om fördelningspolitik som höger/vänster-skalan utan om sociala och kulturella värden. Denna skala behövs som addition till höger/vänster-skalan eftersom två ideologier kan hamna på samma plats på GAL/TAN-skalan, men helt olika på höger/vänster och tvärtom. Exempelvis är kommunism och (min) socialistiska anarkism på samma ställe på vänster/höger: vi är för att utjämna klyftor och fördelningspolitik. Däremot är kommunismen (i alla fall som den används historiskt) långt upp på TAN eftersom den (historiskt) varit väldigt auktoritär, medan (min) anarkism värdesätter individers frihet och är kritisk till staten. Dock inte på samma sätt som en liberal skulle vara: vi skulle dela samma kritik mot staten och makthierarkier, men ha helt olika syn på ekonomisk politik. Osv.

Image result for GAL TAN

Så hur som helst så befinner sig Syre som tidning långt ut på GAL men närmare mitten på höger/vänster. Och därför skriver jag alltså tre provkrönikor för att de ska se om jag passar ändå, eftersom jag är längre till vänster. Kul iallafall!

Previous

Mims & Gbgay

Next

Fragments from 3 moments

1 Comment

  1. Mami

    Fått någon feedback från läsare?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén