Låset

Hur kunde jag tro att jag skulle kunna använda låset?

Jag köpte ett lås att ha på gymet, ett kombinationslås för att slippa hålla reda på nyckel. Men i omklädningsrum på gym är ljuset väldigt dunkelt och att se går inte. Premiären för låset blev bra, jag kunde inte öppna efteråt eftersom jag inte kunde se. Men hjälpsamma, yngre, kvinnor fanns som kunde se i dunkelt och vrida låset i rätt läge. Andra försöket, jag tar med mig mobilen och använder ficklampan för att få ljus. Det hjälper inte, det blänker för mycket. Men igen, det finns hjälpsamma runt mig. Imorgon ska jag köpa ett lås med nyckel.