Dagens tema för #5inistagram-utmaningen är “en bortglömd kvinna”. Jag kommer osökt att tänka på citatet “behind every successful man, there is a woman”. Första gången jag kom i kontakt med detta citat tror jag var i ettan på globala då vi läste om Adam Smiths (född 1723) teorier om ekonomi; han lade grunden för teorin om den fria marknaden och den “ekonomiska människan” som utifrån rationellt egenintresse driver ekonomin och marknaden framåt. Men när han pratade om ekonomiska teorier och arbete, då räknade han inte in det obetalda arbete som hans mamma (som han bodde med hela sitt liv) utförde i hemmet. Hur hon varje dag serverade honom middag och skötte hushållet. För det arbetet var värdelöst ur ekonomisk synpunkt. Men om inte hans mamma hade servat honom med detta obetalda hemarbete, hade Smith aldrig kommit så långt. För, bakom varje framgångsrik man finns en osynlig kvinna. En som inte får någon cred för att hon tar hand om barnen när han satsar på karriären, lagar middag när han kommer hem sent från jobbet, sköter hushållet när han stänger in sig i sitt arbete. Alla dessa kvinnor, som finns bakom alla dessa framgångsrika män vi lär oss om i historian, är osynliga och bortglömda.