#hemtenta

image

Anteckningsblock, kursböcker och penna. Kaffekoppar, dator och tjugo flikar öppna samtidigt. Varav minst en är APA-lathund och en annan GUL. #hemtenta

//ALiCE med ICE

Tags: , , ,

One Response to “#hemtenta”

  1. bella says:

    APA-lathund <3 vart bästis med den sen mitten av december…

Leave a Reply