och så var det igång igen

Jaha, sportlovet swishade förbi och så var jobbet igång igen. Jag, liksom många andra, var vid skolan och vände i måndags morgon men jag misstänkte redan innan jag åkte att jag skulle behöva vända om så det gjorde inget. Fick en cykeltur i solen som start på dagen så det var ganska nice, kände mig energised.

Alla mina klasser skriver just nu på enskilda inlämningsuppgifter och det är väldigt roligt att följa deras skrivprocesser och se vad de skriver. Niorna är väldigt självgående medan många åttor behöver mycket stöttning och vägledning, så det kräver mycket tid att varje lektion hinna titta på 25 olika elevers arbeten (de jobbar ju på distans). Niorna skriver just nu en religionsuppgift där de jämför de abrahamitiska religionerna avseende ett av åtta på förhand angivna ämnen, de väljer själva, och om jag får säga det själv är det en jättespännande uppgift. Några ämnen de kan välja mellan är fundamentalism, kvinnosyn, kärlek och äktenskap och sexualitet (här fokuserar några på hbtq+), hur det är att leva som jude/muslim/kristen i Sverige idag, konflikter (många har valt Israel/Palestina), levnadsregler och vad som ses som ont/gott. Även om religionskunskap inte var mitt favoritämne direkt, hade jag nog ändå tyckt att det vore intressant att jämföra islam, judendom och kristendom och resonera kring likheter och skillnader avseende exempelvis hur religionerna ser på kvinnan och hennes roll, eller vad som är vad i Israel/Palestina-konflikten, eller något av de andra ämnena.

Åttorna jobbar med geografi, specifikt demografi och “utveckling” och de har fått välja ett låginkomstland som de ska dels kolla upp demografisk och utvecklings-baserad fakta kring (befolkningsutveckling och befolkingsfördelning, BNP, HDI-värde, spädbarnsdödlighet, analfabetism etc) och dels (och det är här själva krutet läggs) resonera kring VARFÖR det ser ut som det gör. Alltså varför befolkningen ökar (som den ofta gör i låginkomstländer) och varför folk bor där de bor. Och sedan ska de även ge förslag på en lösning på ett problem de tycker är mest akut i landet (t.ex. fattigdom, eller brist på rent vatten, eller något annat). Också här är det spännande att se vad eleverna har valt för länder och hur de resonerar. Men många behöver MYCKET eld i baken så att säga.

Oj nu blev detta en lång utläggning om mitt jobb. Ville egentligen bara kika in och säga hej. Har haft kärleks-psykos i 10 dagar för att Paulina varit här (<3<3<3) men nu har hon tyvärr åkt tillbaka till Lund på obestämd framtid (tanken är ju att hon ska flytta därifrån, till Berlin, via ett mellanstopp hos sin familj i Belgien, men who knows).

Ahja. So long

Leave a Reply