Geoengineering

Eftersom jag läser en master i Environmental Studies så lär jag mig mycket om miljö, hållbarhet, klimat, klimatförändringar mm. Men också om makt, strukturer, ideologier, samhälle och politik. Jag är hittills väldigt nöjd med min utbildning och tycker att alla kurser vi haft har varit väldigt bra hittills, men kursen jag har nu är nog den bästa so far. Hur som helst, nu när jag har blogglust igen tänkte jag använda den till att skriva om klimat och miljö. Det blir ett sätt att dels befästa det jag lär mig från föreläsningar och artiklar, dels ett sätt för alla mina två läsare att få inblick i vad jag pysslar med!

Bebyggelsens olika delar - den fysiska byggnaden och den gröna miljön. Att likna vid en ekvation - utan varandra olöslig #lunchtimewalk #lundsuniversitet #lucsus #campusarea #architectureandgarden #lundcity #biskopsgatan #january #januarysun #mittlund #regionmuseetlandsantikvarieniskåne #regionmuseetkristianstad #culturalheritage #takecareofthegarden
LUCSUS byggnaden där jag pluggar

Geoengineering då. Vad är det? Geoengineering är storskalig intervention i jordens klimat, med syftet att minska den globala uppvärmningen. Det brukar delas in i carbon dioxide removal eller negative emissions technology, samt solar engineering. Den första handlar helt enkelt om att ta bort CO2 (koldioxid) från atmosfären på olika sätt (exempelvis genom att plantera en massa träd) och sen lagra det någon annanstans (exempelvis i ett bergrum) så det inte bidrar till att värma upp atmosfären. Den andra handlar om att minska mängden inkommande solljus (exempelvis genom injicerandet av partiklar i stratosfären som skall reflektera bort solljus).

Image result for geoengineering
Några geoengineering-förslag

Det låter ju gött! Är det genom geoengineering vi skall lösa klimatkrisen månntro? Många har ju en väldigt stark tilltro till att just teknik skall göra det. Well, riktigt så enkelt är det inte. Det finns många problem med geoengineering, några av dem är följande:

Image result for geoengineering
Fiffla med jordens klimat
 • Geoengineering finns än så länge bara i teorin. Och det är bråttom med att lösa klimatkrisen.
 • Det finns väldigt mycket osäkerhet kring geoengineering. Vi vet helt enkelt inte vad som skulle kunna hända.
 • De effekter vi vet kommer hända, kommer drabba de redan mest utsatta. Exempelvis kommer nederbörden minska i redan torra områden om en skulle börja med solar engineering.
 • Det finns ännu inget globalt organ som skulle kunna koordinera det. Vem/vad skall ta ansvar?
 • Geoengineering skulle kunna genomföras av en enda aktör. Vad händer om exempelvis Ryssland eller Nordkorea väljer att börja fiffla med klimatet?
 • Geoengineering skulle potentiellt kunna användas som vapen.
 • Geoengineering kommer sannolikt (och gör redan nu) distrahera oss från att ändra våra livsstilar, eftersom vi tror att tekniken kommer rädda oss. Men även om vi skulle börja med geoengineering behöver vi ändå sätta in andra åtgärder också!
 • Om vi skulle börja med geoengineering skulle det kosta enorma summor pengar. Om de osäkra effekterna skulle visa sig vara negativa, skulle vi vara fast i att fortsätta ändå, eftersom vi redan investerat så mycket, med andra ord en lock-in effekt.
 • Geoengineering är etiskt problematiskt både mot framtida och samtida generationer, dels för att vi inte vet vad det kommer bli för effekter och dels för att det skulle krävas enorma resurser som skulle kunna läggas på annat.
 • Geoengineering skulle kräva enorma mängder mark. Skulle en exempelvis odla skog för att fånga upp koldioxid ur atmosfären skulle det kräva en yta minst lika stor som Indien för att odla enorma snabbväxande plantager. Det skulle behövas bördig mark bara för träd. Redan idag lider miljoner människor av kronisk hunger, är det då etiskt försvarbart att använda så mycket bördig mark för geoengineering?

Så som ni förstår är geoengineering inte helt oproblematiskt. Ändå verkar många ha sådan stark tilltro till att tekniken kommer lösa klimatkrisen. Men vi måste förändra våra livsstilar också! Men till och med FN:s klimatpanel IPCC räknar med att geoengineering kommer spela en stor roll i hur vi håller oss till Parisavtalet. I alla sina modeller räknar de med stora mängder negative emissions technology vilket är högst problematiskt pga alla anledningar ovan. Däremot har de inte en enda modell där de räknar på hur snabbt vi skulle klara Parisavtalet om alla världens människor slutade flyga eller blev veganer. Detta är förändringar som inte skulle kräva en massa mark (snarare frigöra enorma mängder som just nu används för att odla djurfoder) eller pengar eller ge några osäkra konsekvenser.

Image result for ipcc
FN:s klimatpanel

Så varför finns det sådan stark tilltro till tekniken? När vi egentligen vet hur vi skulle kunna lösa klimatkrisen? Den starka tilltron till teknik som geoengineering beror förstås på att vi tror att vi då inte behöver förändra våra livsstilar nämnvärt. Business as usual. Men som Greta uttrycker det: det här är en svartvit fråga. Antingen slutar vi släppa ut koldioxid, eller så gör vi det inte. Det är så enkelt att en femåring kan förstå det.